Selectează o Pagină

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială SLOBOZIA MÂNDRA, din județul TELEORMAN anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,3,5,21,22,23 începând cu data de 17.10.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Slobozia Mândra, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliarenr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor  tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

       Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de  comunicare decât cele menționate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

 

 

PRIMAR,

Stefan Marinel