Selectează o Pagină

Unitatea administrativ-teritorială SLOBOZIA MÂNDRA, din județul TELEORMAN anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 10, începând cu data de 30.06.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Slobozia Mândra, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliarenr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor  tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

       Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de  comunicare decât cele menționate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

 

PRIMAR,

Stefan Marinel